Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
W dzienniku "Rzeczpospolita" 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`a)` 

Najwyższa cena 1 kWh w podanych latach była równa 0,45 zł, a najniższa cena była równa 0,16 zł. 

 

 

`b)` 

Cena 1 kWh w 2007 roku wynosiła 0,45 zł, a w 2005 roku wynosiła 0,42 zł. Obliczamy, o ile procent wzrosła cena, czyli jakim procentem ceny z 2005 roku jest różnica cen:  

`(0,45\ "zł"-0,42\ "zł")/(0,42\ "zł")=(0,03\ "zł")/(0,42\ "zł")=(0,03)/(0,42)=3/42=1/14=1/14*100%=100/14%=50/7%=7 1/7%` 

 

 

`c)` 

Na wykresie zaznaczono 7 cen. Obliczamy sumę tych cen i dzielimy przez 7: 

`(0,16+0,21+0,27+0,36+0,40+0,42+0,45)/7=(2,27)/7=0,324...~~0,32 \ "zł"` 

 

`d)` 

Cena 1 kWh była wyższa od średniej z tego okresu w latach 2001-2007.