Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Objętość sześcianu wynosi 49 cm³4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Objętość drugiego sześcianu wynosi:

`7*49cm^3`

a-długość krawędzi drugiego sześcianu

`7*49cm^3=a^3`                `/root(3)`

`a=root(3)(49*7cm^3)=root(3)(7^2*7cm^3)=root(3)((7cm)^3)=7cm`

 

Odpowiedź:

Długość krawędzi tego sześcianu wynosi 7 cm