Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Średnia masa ciała czterech 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wiemy, że trzecia dziewczynka waży o 1,4 kg mniej niż czwarta. Oznaczmy więc masę czwartej dziewczynki (wyrażoną w kg) jako x, wtedy masa trzeciej dziewczynki jest równa x-1,4. 

Wiemy, ile wynosi średnia masa dziewczynek, możemy więc zapisać:

`(49,2+49,2+x+x-1,4)/4=48,5` 

`(97+2x)/4=48,5\ \ \ \ \ |*4` 

`97+2x=194\ \ \ \ |-97` 

`2x=97\ \ \ \ |:2` 

`x=48,5` 

`x-1,4=48,5-1,4=47,1` 

 

Znamy już wagi dwóch pozostałych dziewczynek. Wynoszą one 48,5 kg oraz 47,1 kg. 

Zapiszmy wagi wszystkich dziewczynek w porządku rosnącym: 

`47,1\ \ \ \ \ \ 48,5\ \ \ \ \ \ 49,2\ \ \ \ \ \ 49,2` 

 

Mamy cztery wagi, więc mediana jest średnią drugiej i trzeciej wagi (z uporządkowanego rosnąco zbioru)

`mediana=(48,5+49,2)/2=(97,7)/2=48,85`