Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Uporządkuj liczby od największej do najmniejszej.4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uporządkuj liczby od największej do najmniejszej.

10Zadanie
11Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`a)  \ \ \ sqrt(3 1/16)=sqrt(49/16)=sqrt(7/4*7/4)=7/4=1 3/4=1 75/100=1,75`

`sqrt(0,000001)=sqrt(0,001*0,001)=0,001`

`1/2*sqrt(2,56)=1/2*sqrt(1,6*1,6)=1/2*1,6=0,8`

`root(3)(-1 61/64)=root(3)(-125/64)=root(3)(-5/4*(-5/4)*(-5/4))=-5/4=-1 1/4=-1 25/100=-1,25`

`root(3)(-1)=root(3)((-1)^3)=-1`

`3*root(3)(0,027)=3*0,3=0,9`

 Liczby w kolejności od największej do najmniejszej:

 `sqrt(3 1/16)>3*root(3)(0,027)>1/2*sqrt(2,56)>sqrt(0,000001)>root(3)(-1)>root(3)(-1 61/64)` 

 

 

`b)  \ \ \ root(3)(1/8)=root(3)((1/2)^3)=1/2`

`root(3)(0)=root(3)(0^3)=0`

`-sqrt(0,625)<-sqrt(0,25)=-sqrt((0,5)^2)=-0,5=-1/2`

`sqrt(1/16)=sqrt((1/4)^2)=1/4`

`-2sqrt(1/16)=-2*1/4=-2/4=-1/2`

Liczby w kolejności od największej do najmniejszej:

`root(3)(1/8)>sqrt(1/16)>root(3)0> -2sqrt(1/16)> -sqrt(0,625)`