Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Narysuj wykres funkcji f(a) 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Narysuj wykres funkcji f(a)

24Zadanie
25Zadanie
1Zadanie

Dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby całkowite niemniejsze niż -12 oraz mniejsze niż 6. 

Obliczmy, jakie są reszty z dzielenia przez 6 tych liczb (pamiętając, że przy dzieleniu przez 6 możemy otrzymać jedynie reszty równe 0, 1, 2, 3, 4, 5):

`-12:6=-2\ r.\ 0,\ \ \ "bo"\ \ \ -12=6*(-2)+0` 

`-11:6=-2\ r.\ 1,\ \ \ "bo"\ \ \ -11=6*(-2)+1` 

`-10:6=-2\ r.\ 2,\ \ \ "bo"\ \ \ -10=6*(-2)+2` 

`-9:6=-2\ r.\ 3,\ \ \ "bo"\ \ \ -9=6*(-2)+3` 

`-8:6=-2\ r.\ 4,\ \ \ "bo"\ \ \ -8=6*(-2)+4` 

`-7:6=-2\ r.\ 5,\ \ \ "bo"\ \ \ -7=6*(-2)+5` 

`-6:6=-1\ r.\ 0,\ \ \ "bo"\ \ \ -6=6*(-1)+0` 

`-5:6=-1\ r.\ 1,\ \ \ "bo"\ \ \ -5=6*(-1)+1` 

`-4:6=-1\ r.\ 2,\ \ \ "bo"\ \ \ -4=6*(-1)+2` 

`-3:6=-1\ r.\ 3,\ \ \ "bo"\ \ \ -3=6*(-1)+3` 

`-2:6=-1\ r.\ 4,\ \ \ "bo"\ \ \ -2=6*(-1)+4` 

`-1:6=-1\ r.\ 5,\ \ \ "bo"\ \ \ -1=6*(-1)+5` 

`0:6=0\ r.\ 0,\ \ \ "bo"\ \ \ 0=6*0+0` 

`1:6=0\ r.\ 1,\ \ \ "bo"\ \ \ 1=6*0+1` 

`2:6=0\ r.\ 2,\ \ \ "bo"\ \ \ 2=6*0+2` 

`3:6=0\ r.\ 3,\ \ \ "bo"\ \ \ 3=6*0+3` 

`4:6=0\ r.\ 4,\ \ \ "bo"\ \ \ 4=6*0+4` 

`5:6=0\ r.\ 5,\ \ \ "bo"\ \ \ 5=6*0+5`