Autorzy:Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Wykonaj działania. a) a⁵*b⁷*c4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a)

`a^5*b^7*c*a^9*b^12*c^15*abc=a^5*b^7*c*a^9*b^12*c^15*a*b*c=`

`=a^(5+9+1)*b^(7+12+1)*c^(1+15+1)=a^15*b^20*c^17`

b)

`x^5*(-y)^3*x^7*x^4*(-y)^10*(-y)=x^(5+7+4)*(-y)^(3+10+1)=x^16*(-y)^14`

c)

`(n^10:n^7)*(n^12:n^8):(n^15:n^9)=n^(10-7)*n^(12-8):n^(15-9)=`

`=n^3*n^4:n^6=n^(3+4-6)=n^1=n`

d)

`a^20:[a^15*(a^13:a^9):(a^2*a^12)]=a^20:[a^15*a^(13-9):a^(2+12)]=`

`=a^20:[a^15*a^4:a^14]=a^20:a^(15+4-14)=a^20:a^5=a^(20-5)=a^15`