Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Kwadrat różnicy przedstaw w postaci sumy algebraicznej 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Kwadrat różnicy przedstaw w postaci sumy algebraicznej

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie

`a)\ (2x-1)^2=(2x)^2-2*2x*1+1^2=4x^2-4x+1` 

`b)\ (3b-2)^2=(3b)^2-2*3b*2+2^2=9b^2-12b+4` 

`c)\ (1/4-4a)^2=(1/4)^2-2*1/4*4a+(4a)^2=1/16-2a+16a^2` 

`d)\ (x-4y)^2=x^2-2*x*4y+(4y)^2=x^2-8xy+16y^2` 

`e)\ (3x-5y)^2=(3x)^2-2*3x*5y+(5y)^2=9x^2-30xy+25y^2` 

`f)\ (0,5a-2/3b)^2=(0,5a)^2-2*0,5a*2/3b+(2/3b)^2=0,25a^2-2/3ab+4/9b^2`