Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wykonaj mnożenie. Obliczenia przedstaw na grafie 4.28 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykonaj mnożenie. Obliczenia przedstaw na grafie

15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie

`a)\ (2a-b)(a-7b)(5-c)=(2a^2-14ab-ab+7b^2)(5-c)=(2a^2-15ab+7b^2)(5-c)=` 

`\ \ \ =10a^2-2a^2c-75ab+15abc+35b^2-7b^2c` 

`b)\ (a-3)(b-1)(c+8)=(ab-a-3b+3)(c+8)=` 

`\ \ \ =abc+8ab-ac-8a-3bc-24b+3c+24` 

`c)\ -(a-1)(c-2)(b+3)=(-a+1)(c-2)(b+3)=(-ac+2a+c-2)(b+3)=` 

`\ \ \ =-abc-3ac+2ab+6a+bc+3c-2b-6` 

`d)\ z(y-2)(3x-1)(y-4)=(yz-2z)(3x-1)(y-4)=(3xyz-yz-6xz+2z)(y-4)=` 

`\ \ \ =3xy^2z-12xyz-y^2z+4yz-6xyz+24xz+2yz-8z`