Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oblicz miary zaznaczonych kątów 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz miary zaznaczonych kątów

13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

`a)` 

Styczna jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności:

`|angleOAS|=90^o` 

Suma miar kątów w trójkącie jest równa 180 stopni.

`alpha=180^o-90^o-20^o=70^o` 

 

`b)` 

`|angleOBS|=|angleOAS|=90^o` 

Suma miar kątów w czworokącie jest równa 360 stopni.

`beta=360^o-90^o-90^o-30^o=360^o-210^o=150^o` 

 

`c)` 

Podobnie jak poprzednio, korzystamy z tego, że suma miar kątów w czworokącie jest równa 360 stopni:

`gamma=360^o-90^o-90^o-120^o=60^o` 

 

 

`d)` 

Obliczmy miarę kąta wypukłego AOB (O to środek okręgu)

`|angleAOB|=360^o-220^o=140^o` 

`alpha=360^o-90^o-90^o-140^o=40^o`