Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Podaną liczbę zapisz w postaci sumy iloczynów 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaną liczbę zapisz w postaci sumy iloczynów

14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie

`a)\ 523,84=5*10^2+2*10^1+3*10^0+8*10^-1+4*10^-2` 

`b)\ 25,0625=2*10^1+5*10^0+0*10^-1+6*10^-2+2*10^-3+5*10^-4` 

`c)\ 2,4576=2*10^0+4*10^-1+5*10^-2+7*10^-3+6*10^-4` 

`d)\ 0,324=3*10^-1+2*10^-2+4*10^-3` 

`e)\ 2005,407=2*10^3+0*10^2+0*10^1+5*10^0+4*10^-1+0*10^-2+7*10^-3` 

`f)\ 0,020305=0*10^-1+2*10^-2+0*10^-3+3*10^-4+0*10^-5+5*10^-6`