Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Przycisk = użyty po liczbie 5 i znaku x 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przycisk = użyty po liczbie 5 i znaku x

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

`rarr` 

Przycisk = użyty po liczbie 5 i znaku / powoduje wykonanie polecenia "Podziel liczbę przez 5"

 

`rarr` 

Podnoszenie liczby do potęgi o wykładniku ujemnym to dzielenie odpowiednią ilość razy przez tą liczbę, np. 

`2^(-3)=(1/2)^3=1:2:2:2` 

Zatem, aby obliczyć powyższy przykład wystarczyłoby na kalkulatorze wcisnąć 2, następnie klawisz / i trzykrotnie klawisz =. 

 

`rarr` 

`2^-3`  - zostało opisane wyżej

 

`0,5^-1`  - wciskamy 0,5 następnie klawisz / a na koniec =

 

`(1/3)^-2=3^2`  -  wciskamy klawisz 3, następnie klawisz x i dwukrotnie klawisz =