Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Dwóch przyjaciół oszczędza w tym samym banku 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dwóch przyjaciół oszczędza w tym samym banku

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

`rarr` 

Obliczmy, jakie odsetki zostaną naliczone po roku:

`7%*2000=0,07*2000=140\ "zł"` 

 

Pierwszy z przyjaciół wpłacił na drugi rok kwotę 2000 zł powiększoną o odsetki, czyli kwotę 2140 zł. Obliczamy, ile odsetek bank naliczył mu po drugim roku: 

`7%*2140=0,07*2140=149,80\ "zł"` 

 

Drugi z przyjaciół na drugi rok ponownie wpłacił kwotę 2000 zł, więc naliczone odsetki wyniosły ponownie 140 zł. 

 

Pierwszy z przyjaciół przez 2 lata zarobił na swojej lokacie:

`140+149,80=289,80\ "zł"` 

 

Drugi z przyjaciół przez 2 lata zarobił na swojej lokacie:

`140+140=280\ "zł"` 

 

`rarr` 

Po dwóch latach pierwszy przyjaciel dysponowałby kwotą: 

`2000+140+149,80=2289,80\ "zł"` 

 

Za trzeci rok bank doliczyłby odsetki: 

`7%*2289,80=0,07*2289,80=160,286~~160,29\ "zł"` 

 

Drugi z przyjaciół dostałby ponownie 140 zł. 

Obliczamy, o ile różniłyby się odsetki naliczone za trzeci rok: 

`160,29-140=20,29\ "zł"`