Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oblicz pole podstawy i objętość narysowanego ostrosłupa 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz pole podstawy i objętość narysowanego ostrosłupa

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie

Podstawą ostrosłupa jest romb. Pole rombu obliczamy jako połowę iloczynu długości przekątnych. Z rysunku odczytujemy, jakie długości mają połowy przekątnych. Obliczamy pole podstawy: 

`P_p=1/2*(4sqrt3+4sqrt3)*(4+4)=` 

`\ \ \ \ =1/strike2^1*8sqrt3*strike8^4=32sqrt3\ cm^2` 

 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczymy, jaką długość ma wysokość ostrosłupa:

 

Obliczamy objętość ostrosłupa (biorąc trzecią część pola podstawy i długości wysokości)

`V=1/3*32sqrt3*8=(256sqrt3)/3\ cm^3`