Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oblicz 64^4:16^44.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`a)\ 64^4:16^4=(64:16)^4=4^4=16^2=256` 

`b)\ 0,25^4:0,05^4=(0,25:0,05)^4=(25:5)^4=5^4=25^2=625` 

`c)\ (5/9)^3:(25/27)^3=(5/9:25/27)^3=(strike5^1/9*27/strike25^5)^3=(1/strike9^1*strike27^3/5)^3=(3/5)^3=27/125` 

`d)\ (5/8)^3:0,25^3=(5/8:0,25)^3=(5/8:1/4)^3=(5/8*4)^3=(5/2)^3=125/8`