Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Który z podanych układów jest oznaczony, który nieoznaczony, a który sprzeczny?4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Który z podanych układów jest oznaczony, który nieoznaczony, a który sprzeczny?

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

`I. \ {(x+y-3=0),(x+y+1=0):}` 

`\ \ \ {(y=-x+3),(y=-x-1):}` 

Wykresami są proste równoległe. Nie mają one punktów wspólnych. Układ nie ma zatem rozwiązania. Jest to układ sprzeczny
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`II. \ {(-3/4x-2y-5=0),(-3x-8y-20=0):}` 

`\ \ \ \ \ {(y=-3/8x-5/2),(y=-3/8x-strike20^5/strike8^2):}`     

`\ \ \ \ \ {(y=-3/8x-5/2),(y=-3/8x-5/2):}`  

Proste te pokrywają się. Mają one więc nieskończenie wiele punktów wspólnych. Taki układ nazywamy nieoznaczonym.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`III. \ {(3x-4y+1=0),(2x+y-3=0):}` 

`\ \ \ \ \ \ {(y=3/4x+1/4),(y=-2x+3):}`   

` `

Punkt wspólny obu prostych ma współrzędne (1,1). Proste te mają więc jeden punkt wspólny. Taki układ nazywamy oznaczonym