Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Trójkąt równoramienny o podstawie x i ramieniu y ma obwód 18. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Trójkąt równoramienny o podstawie x i ramieniu y ma obwód 18.

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

Trójkąt ma podstawę długości x i dwa ramiona długości y. Jego obwód wynosi 18. 

Obwód to suma długości wszystkich boków. Zatem:
`x+2y=18` 


---> Iloczyn 2y jest liczbą naturalną, więc x również musi być liczbą naturalną, aby suma wyniosła 18.
 
Pary liczb naturalnych spełniające to równanie to:
(16,1),  (14,2),  (12,3),  (10,4),  (8,5),  (6,6),  (4,7),  (2,8)


---> Nie wszystkie pary liczb mogą być długościami boków trójkąta.
Tylko te pary liczb, które spełniają nierówność trójkąta mogą być jego bokami.  

Np. para (16,1)
16 < 2∙1
16 < 2
Nierówność nieprawdziwa, gdyź 16 jest większe od 2.
16 oraz 1 nie mogą być długościami podstawy oraz ramion trójkąta.


Para (8,5) 
8 < 2∙5
8 < 10

5 < 8+5
5 < 13
Obie nierówności są prawdziwe. 
8 i 5 mogą być długościami podstawy i ramion trójkąta.