Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Sprawdź, która para liczb spełnia podane równanie. 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Sprawdź, która para liczb spełnia podane równanie.

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Aby sprawdzić, czy podana para liczb spełnia równanie podstawiamy w miejsce niewiadomych te liczby i sprawdzamy, czy zachodzi równość. 

`a) \ (10,16)` 
`x-1/2y-2=0` 
`10-1/2*16-2=0` 
`10-8-2=0` 
`0=0` 
Równość zachodzi, więc podana para liczb spełnia równanie. 

`(-1,-2)` 
`x-1/2y-2=0` 
`-1-1/2*(-2)-2=0` 
`-1+1-2=0` 
`-2=0` 
Równość jest nieprawdziwa, więc podana para liczb nie spełnia równania.
 

`(1/2,-3)` 
`x-1/2y-2=0` 
`1/2-1/2*(-3)-2=0` 
`1/2+3/2-2=0` 
`2-2=0` 
`0=0` 
Równość zachodzi, więc podana para liczb spełnia równanie. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ (-1,-1)` 
`3x+2y-5=0` 
`3*(-1)+2*(-2)-5=0` 
`-3-4-5=0` 
`-12=0` 
Równość jest nieprawdziwa, więc podana para liczb nie spełnia równania.


`(-2,-2)` 
`3x+2y-5=0` 
`3*(-2)+2*(-2)-5=0` 
`-6-4-5=0` 
`-15=0` 
Równość jest nieprawdziwa, więc podana para liczb nie spełnia równania.


`(100,-65)` 
`3x+2y-5=0` 
`3*100+2*(-65)-5=0` 
`300-130-5=0` 
`165=0` 
Równość jest nieprawdziwa, więc podana para liczb nie spełnia równania.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ (0,6)` 
`1,5x-y+6=0` 
`1,5*0-6+6=0` 
`0=0` 
Równość zachodzi, więc podana para liczb spełnia równanie. 

`(-4,0)` 
`1,5x-y+6=0` 
`1,5*(-4)-0+6=0` 
`-6-0+6=0` 
`0=0` 
Równość zachodzi, więc podana para liczb spełnia równanie. 


`(2,8)` 
`1,5x-y+6=0` 
`1,5*2-8+6=0` 
`3-8+6=0`  
`-5+6=0` 
`1=0` 
Równość jest nieprawdziwa, więc podana para liczb nie spełnia równania.