Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Justyna chciała wyznaczyć argumenty, dla których funkcja 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Justyna chciała wyznaczyć argumenty, dla których funkcja

21Zadanie
22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie

Dodatnie wartości funkcji to takie y, które są większe od 0 (y>0). Szukamy więc dla jakich x funkcja przyjmuje wartości dodatnie. 
Wzór funkcji to: y=9x-27. Y ma być większe od 0. Y jest równe 9x-27, więc 9x-27 również musi być większe od 0. 
`9x-27>0` 

Obliczamy dla jakich x nierówność ta zachodzi. Będą to te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie. 
`9x>27` 
`x>3`  

Funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x>3. 


Ujemne wartości funkcji to takie y, które są mniejsze od 0 (y<0). Szukamy więc dla jakich x funkcja przyjmuje wartości ujemne. 
Wzór funkcji to: y=9x-27. Y ma być mniejsze od 0. Y jest równe 9x-27, więc 9x-27 również musi być mniejsze od 0. 
`9x-27<0` 

Obliczamy dla jakich x nierówność ta zachodzi. Będą to te argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne.
`9x<27` 
`x<3` 

Funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x<3.