Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Narysuj wykres funkcji y=3x. W tym samym układzie współrzędnych narysuj wykres funkcji, która dla każdego 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Narysuj wykres funkcji y=3x. W tym samym układzie współrzędnych narysuj wykres funkcji, która dla każdego

1Zadanie

 

 • wykresem każdej z tych funkcji jest prosta; 


 • proste te są do siebie równoległe; 


 • I. y=3x+1 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 1 większą). 
  II. y=3x+2,5 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 2,5 większą). 
  III. y=3x-2 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 2 mniejszą). 
  IV. y=3x-3,5 (bo dla każdego argumentu przyjmuje wartość o 3,5 mniejszą). 


 • Współrzędne przecięcia z osią y to:
  I. (0; 1)
  II. (0; 2,5)
  III. (0; -2)
  IV. (0; -3,5)


 • Punkt przecięcia z osią y to wyraz wolny wzoru funkcji (wyraz wolny funkcji to współrzedna y punktu przecięcia z osią y). 
  Do wyjściowego wzoru dodajemy lub odejmujemy taką liczbę, o jaką wartości są mniejsze lub większe i otrzymujemy wzór nowej funkcji (równoległej do wyjściowej). 
  Jeśli wyraz wolny jest liczbą dodatnią, to przesuwamy wykres funkcji do góry. 
  Jeśli wyraz wolny jest liczbą ujemną, to przesuwamy wykres funkcji w dół.