Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Zapisz wzór proporcjonalności prostej, której wykres przechodzi przez podany punkt. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapisz wzór proporcjonalności prostej, której wykres przechodzi przez podany punkt.

Zadanie problemZadanie
AZadanie
BZadanie
C Zadanie
DZadanie

Wzór proporcjonalności prostej to y=ax. 

Ma on przechodzić przez podane punkty. 

Wstawiamy więc w miejsce x i y współrzędne punktu i obliczamy wartość a. 

Zapisujemy wzór funkcji.  


`a) \ A=(-5,1)` 

`y=ax` 
`1=-5a` 
`a=-1/5` 

Wzór proporcjonalności to:
`y=-1/5x` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ B=(1/4,1)` 

`y=ax` 
`1=1/4a` 
`a=4` 

Wzór proporcjonalności to:
`y=4x` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ C=(12,2)` 

`y=ax` 
`2=12a` 
`a=1/6` 

Wzór proporcjonalności to:
`y=1/6x` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ D=(-1/4,2)` 

`y=ax` 
`2=-1/4a` 
`8=-a` 
`a=-8` 

Wzór proporcjonalności to:
`y=-8x`