Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji.

23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie

a) Dla argumentu -2 funkcja przyjmuje wartość -2. 
`f(-2)=-2` 
Dla argumentu 0 funkcja przyjmuje wartość 2. 
`f(0)=2` 
Dla argumentu 3 funkcja przyjmuje wartość -2. 
`f(3)=-2` 

Wartość 0 funkcja przyjmuje dla argumentów -1 i 1. 
`f(x)=0 \ \ dla \ \ x=-1 \ \ i \ \ x=1` b) Dla argumentu -2 funkcja przyjmuje wartość 2. 
`f(-2)=2`   

Dla argumentu 0 funkcja przyjmuje wartość 2. 
`f(0)=2`  
Dla argumentu 3 funkcja przyjmuje wartość 0. 
`f(3)=0`  

Wartość 0 funkcja przyjmuje dla argumentu 3. 
`f(x)=0 \ \ dla \ \ x=3`