Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Obwód trapezu równoramiennego jest równy 42 cm. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Obwód trapezu równoramiennego jest równy 42 cm.

12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie

Obwód trapezu wynosi 42 cm. Obwód to suma długości wszystkich boków trapezu.

Obliczamy długości odcinków x. 
`Obw=17cm+5cm+x+x` 
`42cm=22cm+2x \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-22cm`  
`20cm=2x \ \ \ \ \ \ \ \ |:2` 
`x=10cm` 

Ramię trapezu ma długość 10 cm. 


Podstawa długości 17 cm składa się z odcinka długości 5 cm i dwóch odcinków długości a. 
`17cm=5cm+a+a` 
`17cm=5cm+2a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-5cm` 
`12cm=2a \ \ \ \ \ \ \ \ |:2` 
`a=6cm` 

Odcinek a ma długość 6 cm.  


Korzystając w twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta o bokach x, a, h obliczamy długość odcinka h. 
`a^2+h^2=x^2` 
`6^2+h^2=10^2` 
`36+h^2=100 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-36` 
`h^2=64` 
`h=sqrt{64}` 
`h=8`      


Znamy już długości podstaw trapezu oraz długość jego wysokości. Może więc obliczyć jego pole. 
`P=1/2*(a+b)*h` 
gdzie a i b to długości podstaw, h to długość wysokości 

Pole trapezu to:
`P=1/2*(17cm+5cm)*8cm=1/2*22cm*8cm=ul(ul(88cm^2))`