Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Kij o długości 2 m oparto o ścianę. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Aby obliczyć do jakiej wysokości będzie sięgał kij skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. 
`x^2+0,3^2=2^2` 
`x^2+0,09=4 \ \ \ \ \ \ \ |-0,09` 
`x^2=3,91` 
`x=sqrt{3,91}` 
`x~~1,98` 

Kij będzie sięgał na wysokość około 1,98m