Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Narysowano trójkąt równoboczny o boku a i zaznaczono jego wysokość. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Narysowano trójkąt równoboczny o boku a i zaznaczono jego wysokość.

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

`->`

`"Krótsza przyprostokątna ma długość równą połowie długości boku trójkąta, czyli:"`
`1/2"a"` 

`"Przeciwprostokątna ma długość równą długości boku trójkąta, czyli:"`
`"a"` 


`->`

`"Zależność między długościami boków to:"`
`"h"^2+(1/2"a")^2="a"^2` 
`"h"^2+1/4"a"^2="a"^2` 


`->`

`"Długość przyprostokątnej h wyznaczymy korzystając ze wzoru:"`

`"h"^2+(1/2"a")^2="a"^2`

`"h"^2+1/4"a"^2="a"^2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-1/4"a"^2`  

`"h"^2=3/4"a"^2`   

`"h"=sqrt{3/4"a"^2}`  

`"h"=(sqrt{3}*sqrt{"a"^2})/sqrt{4}` 

`"h"=("a"sqrt{3})/2` 


`->`

`"Wysokość trójkąta równobocznego jest równa długości dłuższej przyprostokątnej i wynosi:"`
`"h"=("a"sqrt{3})/2`