Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Ciśnienie p jest wielkością fizyczną informującą o tym, jaki jest nacisk ciała F na jednostkę powierzchni S, 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Ciśnienie p jest wielkością fizyczną informującą o tym, jaki jest nacisk ciała F na jednostkę powierzchni S,

24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie
Zadanie ProblemZadanie
AZadanie
BZadanie
CZadanie
DZadanie

Aby obliczyć ciśnienie korzystamy ze wzoru:
`p=F/S` 


Wyznaczamy z powyższego wzoru S:
`p=F/S \ \ \ \ \ \ \ |*S` 
`p*S=F \ \ \ \ \ \ |:p` 

`S=F/p`