Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wzór w-k+s=2 nosi nazwę wzoru Eulera. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wzór Eulera ma postać:
`w-k+s=2` 

gdzie w to liczba wierzchołków, k to liczba krawędzi i s to liczba ścian. 


Sześcian ma: 6 ścian, 12 krawędzi i 8 wierzchołków, więc s=6, k=12 i w=8.
Sprawdzamy ten wzór dla sześcianu:
`L=w-k+s=8-12+6=2` 
`P=2` 

Zatem:
`L=P` 


Graniastosłup pięciokątny ma: 7 ścian, 15 krawędzi i 10 wierzchołków, więc s=7, 5=15 i w=10. 
Sprawdzamy ten wzór dla graniastosłupa:
`L=w-k+s=10-15+7=2` 
`P=2` 

Zatem:
`L=P` 

 

Wyznaczamy ze wzoru w:
`w-k+s=2 \ \ \ \ \ \ |+k`  
`w+s=2+k \ \ \ \ \ \ |-s` 
`w=2+k-s` 


Wyznaczamy ze wzoru k
`w-k+s=2 \ \ \ \ \ \ |-2` 
`w-k+s-2=0 \ \ \ \ \ \ |+k` 
`k=w+s-2` 


Wyznaczamy ze wzoru s:
`w-k+s=2 \ \ \ \ \ \ \ |-w` 
`-k+s=2-w \ \ \ \ \ \ \ \ |+k` 
`s=2-w+k`