Autorzy:Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Przedstaw w postaci iloczynu 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`a)\ 9-x^2=3^2-x^2=(3-x)(3+x)` 

`b)\ 4a^2-1=(2a)^2-1^2=(2a-1)(2a+1)` 

`c)\ t^2-25k^2=t^2-(5k)^2=(t-5k)(t+5k)` 

`d)\ 1/4x^2-0,01y^2=(1/2x)^2-(0,1y)^2=(1/2x-0,1y)(1/2x+0,1y)` 

`e)\ 16a^4-36b^6=(4a^2)^2-(6b^3)^2=(4a^2-6b^3)(4a^2+6b^3)` 

`f)\ x^6y^8-x^4y^12=(x^3y^4)^2-(x^2y^6)^2=(x^3y^4-x^2y^6)(x^3y^4+x^2y^6)`