Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Który z narysowanych równoległoboków ma największe pole powierzchni?4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Który z narysowanych równoległoboków ma największe pole powierzchni?

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Przyjmujemy długość boku jednej kratki równą 1. 

I: Równoległobok
a=3
h=4
Obliczamy pole równoległoboku ze wzoru: P=a∙h
`P_I=3*4=12`  

 

II: Romb
e=4
f=6
Obliczamy pole rombu ze wzoru: P=½∙e∙f
`P_(II)=1/2*4*6=12` 


III: Romb 
e=9
f=3
Obliczamy pole rombu ze wzoru: P=½∙e∙f

`P_(III)=1/2*9*3=13.5` 


IV: Równoległobok
a=5
h=2
Obliczamy pole równoległoboku ze wzoru: P=a∙h
`P_(IV)=5*2=10`   

Odpowiedź:

Największe pole powierzchni ma równoległobok III.