Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wokół prostokątnego trawnika o wymiarach 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wokół prostokątnego trawnika o wymiarach

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

a) Aby obliczyć pole powierzchni ścieżki należy od pola prostokąta o wymiarach 7,8m x 6m odjąć pole prostokąta o wymiarach 6m x 4,2m. 

`P_1=7.8m*6m=46.8m^2` 

`P_2=6m*4.2m=25.2m^2` 

 

Pole ścieżki wynosi:
`P_1-P_2=46.8m^2-25.2m^2=21.6m^2` 

Ścieżka ma pole powierzchni równe 21,6m²


b) Płytki, którymi chcemy wyłożyć ścieżkę mają wymiary 15cm x 30cm. Obliczamy pole powierzchni jednej płytki. 
`P_("płytki")=15cm*30cm=450cm^2` 

1m²=10 000cm²

Pole jednej płytki jest równe:
`P_("płytki")=450cm^2=0.045m^2` 

Chcemy całą ścieżkę wyłożyć płytkami. Obliczamy ile potrzeba płytek aby to zrobić. Dowiemy się tego po podzieleniu pola powierzchni ścieżki przez pole jednej płytki.
`21.6m^2:0.045m^2=480` 

Potrzeba więc 480 płytek.

Należy jeszcze uwzględnić, że mogą pojawić się ewentualne straty. Doliczamy więc 5% więcej płytek niż wyszło z obliczeń.
`5%*480=5/100 *480=24` 

Trzeba doliczyć jeszcze 24 płytki.

Obliczamy ile należy zamówić wszystkich płytek:
`480+24=504` 

Należy zamówić 504 płytki.