Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Ile boków i ile kątów trójkąta ABC wystarczy mieć danych, żeby można było 3.0 gwiazdek na podstawie 3 opinii

Ile boków i ile kątów trójkąta ABC wystarczy mieć danych, żeby można było

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Jeżeli będziemy mieć dane trzy boki trójkąta ABC to jesteśmy w stanie skonstruować trójkąt przystający, gdyż trójkąty przystające mają odpowiednie boki równej długości. 

Jeżeli znane będą dwa boki trójkąta i kąt zawarty pomiędzy nimi, to możemy obliczyć długość trzeciego boku i miary pozostałych kątów, więc uda nam się stworzyć trójkąt przystający do danego. 

Jeżeli będziemy znać miary dwóch kątów leżących przy tym samym boku oraz długość tego boku, to możemy również obliczyć miarę trzeciego kąta, czyli stworzymy trójkąt przystający do danego. Trójkąty przystające mają kątej o takiej samej mierze.