Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Oblicz miary kątów oznaczonych literami. 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz miary kątów oznaczonych literami.

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie

α oraz kąt prosty tworzą kąty przyległe. Ich suma powinna wynosić 180°.
Obliczamy miarę kąta α:
α+90°=180°          |-90°
α=90°

Kąt o mierze 40°, kąt ß oraz kąt prosty również tworzą kąty przyległe, których suma wynosi 180°.
Obliczamy miarę kąta :
ß+40°+90°=180°
ß+130°=180°       |-130°
ß=50°

 

Kąt o mierze 90° oraz dwa kąty α tworzą kąt półpełny o mierze 180°. 
Obliczamy miarę kąta α.
90°+2α=180°        |-90°
2α=90°                  |:2
α=45°

 

Pięć kątów α tworzy kąt półpełny o mierze 180°.
5α=180°         |:5
α=36°