Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody 3.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody

4Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`a)\ P` 

Skoro świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody, to sucha masa stanowi 100%-60%=40%. 

 

`b)\ P` 

UWAGA - w odpowiedziach jest błąd.

Po wysuszeniu woda stanowi 40% masy całej trawy, więc ilość suchej masy musi stanowić 60%.

 

Zobaczmy to na przykładzie, dla ułatwienia obliczeń przyjmijmy, że skoszona trawa ważyła na początku 100 kg. Wtedy było w niej 60%, czyli 60 kg wody oraz 40 kg suchej masy.Trzeba jednak pamiętać, że wysuszona trawa waży mniej niż na początku (bo ilość wody zmieniła się), więc te 40% i 60% nie będą już obliczane ze 100 kg, ale z nowej masy wysuszonej trawy. 

Tak jak zauważyliśmy wcześniej, ilość wody w suszonej trawie będzie mniejsza, natomiast ilość suchej masy nie zmieni się - nadal będzie jej 40 kg (podczas suszenia paruje tylko woda). 

Wiemy, że w wysuszonej trawie sucha masa stanowi 60%, oznaczmy przez x masę całej trawy i obliczmy:

`60%*x=40` 

`0,6*x=40\ \ \ |:0,6` 

`x=40:0,6=400:6=400/6=200/3=66 2/3` 

 

Skoro znamy masę całej mieszanki oraz wagę suchej masy, to obliczmy, jaką część suchej trawy stanowi sucha masa: 

`40/(200/3)=40:200/3=strike40^1*3/strike200^5=3/5=60/100=60%` 

 

`c)\ F` 

Ilość suchej masy jest ciągle taka sama, zmienia się tylko ilość wody.

 

`d)\ P` 

Ilość suchej masy jest ciągle taka sama, ale ilość wody maleje, więc także masa całej suszonej trawy maleje. Aby obliczyć procentowy udział suchej masy w całej trawie, dzielimy wagę suchej masy przez wagę całej suszonej trawy, czyli przez coraz mniejsze liczby, otrzymując w ten sposób coraz większe wyniki.