Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Oblicz 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

`a)\ 3/5:2 1/10=3/5:21/10=strike3^1/5*10/strike21^7=10/35=2/7`

`b)\ 25/27:1 17/18=25/27:35/18=25/strike27^3*strike18^2/35=strike25^5/3*2/strike35^7=10/21`

`c)\ 3 1/2:5/9=7/2:5/9=7/2*9/5=63/10=6 3/10`

`d)\ 4 1/5:7/15=21/5:7/15=strike21^3/5*15/strike7^1=3/strike5^1*strike15^3=9`

`e)\ 2 7/10:4 1/20=27/10:81/20=strike27^1/10*20/strike81^3=20/30=2/3`

`f)\ 4 1/6:1 1/9=25/6:10/9=strike25^5/6*9/strike10^2=5/strike6^2*strike9^3/2=15/4=3 3/4`

`g)\ (1/2)/(1/3)=1/2:1/3=1/2*3/1=3/2=1 1/2`

`h)\ (4/5)/(2/3)=4/5:2/3=strike4^2/5*3/strike2^1=6/5=1 1/5`

`i)\ (5/7)/(3/7)=5/7:3/7=5/strike7^1*strike7^1/3=5/3=1 2/3`

`j)\ (15/16)/(9/20)=15/16:9/20=15/strike16^4*strike20^5/9=strike15^5/4*5/strike9^3=25/12=2 1/12`

`k)\ (4/15)/8=4/15:8=strike4^1/15*1/strike8^2=1/30`

`l)\ 60/(4 4/5)=60:4 4/5=60:24/5=strike60^5*5/strike24^2=25/2=12 1/2`