Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
W tabeli podano zależności między dwiema wielkościami x i y. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W tabeli podano zależności między dwiema wielkościami x i y.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

Jeśli jedna z wielkości rośnie, a druga maleje tyle samo razy, to wielkości te są wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi. 

Np. jeśli jedna wielkość rośnie 4 razy a druga maleje 4 razy, to wielkości te są odwrotnie proporcjonalne. 


a) Wielkości x rosną 4 razy. 
Wielkości y również rosną 4 razy. 

Nie są to wielkości odwrotnie proporcjonalne. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Wielkości x maleją. 
Wielkości y również maleją. 

Nie są to wielkości odwrotnie proporcjonalne. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Wielkości x rosną 4,8 raza (24:5=4,8). 
Wielkości y maleją 0,3 raza (6:20=0,6). 

Nie są to wielkości odwrotnie proporcjonalne. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


d) Wielkości x maleją. 
Wielkości y również maleją. 

Nie są to wielkości odwrotnie proporcjonalne. 


UWAGA:
W podpunkcie c) podano w odpowiedziach błędne rozwiązanie. 
Prawdopodobnie pierwszy wiesz powinien być pierwszą kolumną, a drugi wiersz drugą kolumną. 
Wtedy odpowiedź zgadzałaby się.