Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Dzienne zapotrzebowanie dorosłej osoby na białko wynosi ok. 80 g. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dzienne zapotrzebowanie dorosłej osoby na białko wynosi ok. 80 g.

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie

a) Groch --- Białko
200 g --- 48 g
x --- 80 g

Proporcja ma postać:
`200/48=x/80` 

`200*80=48*x` 
`16 \ 000=48x \ \ \ \ \ \ \ |:48` 
`x=16000/48` 
`x~~333` 

Groch pokrywający dzienne zapotrzebowanie na białko waży około 333 g.
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Kakao --- magnez
1 kg=1000g --- 4,2 g
y g--- 350mg=0,35 g

Proporcja ma postać:
`1000/(4,2)=y/(0,35)` 

`1000*0,35=4,2*y` 
`350=4,2y \ \ \ \ \ \ \ \ |*10`  
`3500=42y \ \ \ \ \ \ \ \ |:42` 
`y=3500/42` 
`y~~83` 

83 g kakao pokrywa dzienne zapotrzebowanie na magnez.