Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Na rysunku została zamazana odległość 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na rysunku została zamazana odległość

22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
1Zadanie

x -odległość z Górek Górnych do Dołków Dolnych (w km)

Odległość z Górek Górnych do Dołków Górnych i z powrotem wynosi: x+2+2+x=2x+4

Odległość z Górek Dolnych do Dołków Dolnych wynosi: 5+x

Odległości te są równe, czyli:
`2x+4=5+x` 

Rozwiązujemy równanie. 
`2x+4=5+x \ \ \ \ \ \ \ \ |-x` 
`x+4=5 \ \ \ \ \ \ \ |-4` 
`x=1` 

Odległość z Górek Górnych do Dołków Dolnych wynosi 1 km.