Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Zapisz zdanie w postaci równania. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapisz zdanie w postaci równania.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

a) Jeśli 17 jest o 3 mniejsza od x, więc aby zachodziła równość od x trzeba odjąć 3.
`17=x-3`   
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b) x jest o 5 większa od 9, więc aby zachodziła równość do 9 trzeba dodać 5.  
`x=9+5`   
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

c) Podwojona liczba x, czyli 2x, jest o 5 większa, więc aby zachodziła równość do 3/4 liczby x, czyli 3/4x , trzeba dodać 5. 

` 2x=3/4x+5`   
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

d) Połowa liczby x to 1/2x.
Połowę x pomniejszamy o 1, czyli mamy 1/2x-1.
Powyższa różnica jest równa 1/2, czyli:

`1/2x-1=1/2`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

e) Suma liczb x i 5 to x+5.
Kwadrat tej sumy to (x+5)².
Podwojona liczba x to 2x.
Kwadrat sumy jest równy podwojonej liczbie x, czyli:
`(x+5)^2=2x`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

f) Kwadrat liczby x to x². 
Liczba x pomniejszona o kwadrat liczby x to x-x².
Różnica ta wynosi 1/4, więc:
`x-x^2=1/4`