Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Jedno z podanych wyrażeń nie jest równe pozostałym. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jedno z podanych wyrażeń nie jest równe pozostałym.

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

Porządkujemy wyrażenia (redukujemy wyrazy podobne) i sprawdzamy, które różni się od pozostałych.
Podkreślone wyrażenie różni się od pozostałych. 

Należy pamiętać, że minus przed nawiasem oznacza, że trzeba zmienić znaki składkników w nawiasie na przeciwne. 

`a) \ -2m+(-1-3m)=-ul(2m)-1-ul(3m)=-5m-1` 

`\ \ \ \ \ m-(1+6m)=ul(m)-1-ul(6m)=-5m-1`   

`\ \ \ \ \ -3-4m-(m-2)=-3-ul(4m)-ul(m)+2=-5m-1` 

`\ \ \ \ \ ul(ul(3-3m+(2m-2)))=3-ul(3m)+ul(2m)-2=-m+1` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   


`b) \ 2x-y+(3y-x)=ul(2x)-y+3y-ul(x)=x+2y` 

`\ \ \ ul(ul(5y-(3y+x)))=ul(5y)-ul(3y)-x=2y-x`    

`\ \ \ y+2-(2-x-y)=ul(y)+2-2+ul(ul(x))+ul(y)=x+2y` 

`\ \ \ 5x-3y+(5y-4x)=ul(5x)-3y+5y-ul(4x)=x+2y`    
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ -3+5p-(p^2-3)=-3+ul(5p)-ul(ul(p^2))+3=-p^2+5p` 

`\ \ \ \ \ ul(ul(p^2-(2p^2+5p)))=p^2-2p^2-5p=-p^2-5p`  

`\ \ \ \ \ 2p^2+4p+(p-3p^2)=ul(2p^2)+4p+p-ul(3p^2)=-p^2+5p` 

`\ \ \ \ \ p^2+3p+(2p-2p^2)=ul(p^2)+3p+2p-ul(2p^2)=-p^2+5p`      
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ ul(ul(a+b-c-(a+b)))=ul(a)+b-ul(ul(c))-ul(a)-b=-c`  

`\ \ \ \ 2a+(b-a-c)=ul(2a)+b-ul(a)-ul(ul(c))=a+b-c`  

`\ \ \ \ 2b+3c+(a-b-4c)=ul(2b)+3c+ul(ul(a))-ul(b)-4c=a+b-c`  

`\ \ \ \ c-a-(2c-2a-b)=c-ul(a)-2c+ul(2a)+ul(ul(b))=a+b-c`