Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Zapisz wyrażenie, nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapisz wyrażenie, nie używając nawiasów. Zredukuj wyrazy podobne.

2Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Należy pamiętać, że minus przed nawiasem oznacza, że trzeba zmienić znaki składkników w nawiasie na przeciwne. 

`a) \ 2a+(4a-3b+5c)+(5c-2b)=ul(2a)+ul(4a)-ul(ul(3b))+5c+5c-ul(ul(2b))=6a-5b+10c` 

`b) \ 5x+3y+(2y-4z)-(5y+6z)=ul(5x)+3y+2y-ul(ul(4z))-5y-ul(ul(6z))=5x-10z` 

`c) \ -3r-(2r-4s-t)-(6r+5s)=-ul(3r)-ul(2r)+4s+ul(ul(t))-ul(6r)-5s=-11r-s+t` 

`d) \ 4k-(2m+n)-(-k-m)+(3m-n)=ul(4k)-2m-ul(ul(n))+ul(k)+m+3m-ul(ul(n))=5k+2m-2n` 

`e) \ 7a-(a+b+ab)+(2a-3ab)=7a-a-ul(ul(b))-ul(ab)+2a-ul(3ab)=-4ab+8a-b` 

`f) \ 4xy+(-2x-3y)-(-5x+y-5xy)=ul(ul(4xy))-ul(2x)-3y+ul(5x)-y+ul(ul(5xy))=9xy+3x-4y` 

`g) \ 6m-(2m^2+n)+(3m-2n-5m^2)=ul(6m)-ul(ul(2m^2))-n+ul(3m)-2n-ul(ul(5m^2))=-7m^2+9m-3n` 

`h) \ -2t-(3t-t^2)-(5s+4t)-(2t^2-s)=-ul(2t)-ul(3t)+ul(ul(t^2))-5s-ul(4t)-ul(ul(2t^2))+s=-t^2-9t-4s`