Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego: 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

a) Najpierw zapiszmy kwotę 3 razy większą od k zł. Kwotę tę zapiszemy: 
`3*k\ "zł"=3k\ "zł"`  

Potrzebujemy teraz kwotę o 5 zł większą od zapisanej wyżej, więc musimy dodać 5 zł do 3k zł.
` \ \ \ ul(ul(3k \ "zł"+5 \ "zł"))`  


b) Najpierw zapiszmy połowę objętości V. Zapiszemy to jako:
`1/2*V=1/2V` 

Potrzebujemy teraz objętość o 6 litrów mniejszą, więc musimy odjąć 6 litów od powyższej objętości. 
`\ \ \ ul(ul(1/2V-6l))`   


c) Najpierw zapiszemy sumę pól 5 m² oraz P m². Suma ta ma postać:
`5m^2+Pm^2` 

Potrzebujemy pole 4 razy mniejsze. Należy więc sumę pól podzielić przez 4. 
`\ \ \ ul(ul((5m^2+Pm^2)/4))`  


d) Najpierw zapiszemy masę m pomniejszoną o 7kg, czyli od m trzeba odjąć 7 kg. 
`m-7kg`   

Potrzebujemy masę 5 razy większą od tej masy, więc musimy wykonać mnożenie. 
`\ \ \ 5*(m-7kg)=ul(ul(5(m-7kg)))`