Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Rozwiąż równanie i sprawdź poprawność rozwiązania. 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rozwiąż równanie i sprawdź poprawność rozwiązania.

5Zadanie
6Zadanie

`"W zadaniu będziemy korzystać ze wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń, który ma postać:"`
`("a"-"b")^2="a"^2-2"ab"+"b"^2` 

`"W luki należy wpisać podkreślone wyrażenia."`  

`("x"-1)^2="x"^2`  

`ul( \ "x"^2 \ )-2"x"ul( \ +1 \ )="x"^2 \ \ \ \ \ |-"x"^2`  

`-2"x"+ul( \ 1 \ )=ul( \ 0 \ ) \ \ \ \ \ |-1`   

`-ul( \ 2"x" \ )=-1 \ \ \ \ \ |:ul( \ (-2) \ )`  

`"x"=ul( \ 1/2 \ )` 


`"Sprawdzenie:"`

`(ul( \ 1/2 \ )-1)^2=ul( \ (1/2) \ )^2` 

`(-1/2)^2=(1/2)^2` 

`ul( \ 1/4 \ )=ul( \ 1/4 \ )`