Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Połącz w pary równe wyrażenia.4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Połącz w pary równe wyrażenia.

5Zadanie
6Zadanie
1Zadanie

`"W zadaniu będziemy korzystać ze wzorów na kwadrat sumy i kwadrat różnicy dwóch wyrażeń."`

`"Wzór na kwadrat sumy dwóch wyrażeń ma postać:"`
`("a"+"b")^2="a"^2+2"ab"+"b"^2` 

`"Wzór na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń ma postać:"`
`("a"-"b")^2="a"^2-2"ab"+"b"^2` 

 

`"I."\ (3+"x")^2=3^2+2*3*"x"+"x"^2=9+6"x"+"x"^2` 
`"I. - C"` 

 

`"II."\ (3-2"x")^2=3^2-2*3*2"x"+(2"x")^2=9-12"x"+4"x"^2` 
`"II. - F"` 

 

`"III."\ (-2+3"x")^2=(-2)^2+2*(-2)*3"x"+(3"x")^2=4-12"x"+9"x"^2` 
`"III. - B"` 

 

`"IV."\ ("x"-8)^2="x"^2-2*"x"*8+8^2="x"^2-16"x"+64` 
`"IV. - A"` 

 

`"V."\ (-2"x"+5"y")^2=(-2"x")^2+2*(-2"x")*5"y"+(5"y")^2=4"x"^2-20"xy"+25"y"^2` 
`"V. - D"` 

 

`"VI."\ ("x"^3+6)^2=("x"^3)^2+2*"x"^3*6+6^2="x"^6+12"x"^3+36` 
`"VI. - G"` 

 

`"VII."\ ("x"^2-2"y"^2)^2=("x"^2)^2-2*"x"^2*2"y"^2+(2"y"^2)^2="x"^4-4"x"^2"y"^2+4"y"^4` 
`"VII. - E"`   

Odpowiedź:

`I - C, \ II - F, \ III - B, \ IV - A, \ V - D, \ VI - G, \ VII - E`