Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wyłącz wspólny czynnik poza nawias4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyłącz wspólny czynnik poza nawias

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

`"I."`

`0,3"a"-3"b"+4,5=3(0,1"a"-"b"+1,5)`

 

`"II."`

`-2,5"a"+7,5"b"-10=-2,5("a"-3"b"+4)`

 

`"III."`

`"W tym podpunkcie koniecznie będzie najpierw podzielenie sumy przed wyciągane poza nawias czynniki,"`
`"ponieważ liczby są tak dobrane, że nie da się w pamięci tego przeliczyć:"`

`(-3/4"x"+9/12"y"-12/16):(-1/16)=(-3/4"x"+3/4"y"-3/4):(-1/16)=(-3/4"x"+3/4"y"-3/4)*(-16)=`

`=(-3/4)*("x"-"y"+1)*(-16)=(-3/strike4^1)*(-strike16^4)*("x"-"y"+1)=12("x"-"y"+1)=12"x"-12"y"+12`

`"Jeśli:"`

`(-3/4"x"+9/12"y"-12/16):(-1/16)=12"x"-12"y"+12`

`"To również:"`

`-3/4"x"+9/12"y"-12/16=-1/16*(12"x"-12"y"+12)`

 

`"IV."`

`"Postępujemy analogicznie jak w podpunkcie III."`

`(-36"x"-81-4,5"y"):(-4,5)=-36"x":(-4,5)-81:(-4,5)-4,5"y":(-4,5)=`

`=-36"x":(-4 1/2)-81:(-4 1/2)+"y"=-36"x":(-9/2)-81:(-9/2)+"y"=`

`=-strike36^4"x"*(-2/strike9^1)-strike81^9*(-2/strike9^1)+"y"=-4"x"*(-2)-9*(-2)+"y"=8"x"+18+"y"` 

`"Jeśli:"`

`(-36"x"-81-4,5"y"):(-4,5)=8"x"+18+"y"`

`"To również:"`

`(-36"x"-81-4,5"y")=-4,5*(8"x"+18+"y")`