Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą lukę4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą lukę

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
`"Długość promienia"` `ul(0,35\ "cm")` `ul(1,5\ "cm")` `ul(6,5\ "cm")` `ul(4,5\ "cm")`
`"Długość średnicy"` `0,7\ "cm"` `3\ "cm"` `ul(13\ "cm")` `ul(9\ "cm")`
`"Długość okręgu"` `ul(0,7pi\ "cm")` `ul(3pi\ "cm")` `13pi\ "cm"` `9pi\ "cm"`

 

`"Obliczenia:"`

`"I kolumna"`

`"d"=0,7\ "cm"`

`"r"=0,7\ "cm":2=0,35\ "cm"`

`"l"=2pi"r"=2pi*0,35\ "cm"=0,7pi\ "cm"`

 

`"II kolumna"`

`"d"=3\ "cm"`

`"r"=3\ "cm":2=1,5\ "cm"`

`"l"=2pi"r"=2pi*1,5\ "cm"=3pi\ "cm"`

 

`"III kolumna"`

`"Przyrównujemy długość okręgu do wzoru na długość okręgu i rozwiązujemy równanie z niewiadomą r:"`

`2pi"r"=13 pi\ "cm"`           `|:2pi`

`"r"=13/2\ "cm"`

`"r"=6,5\ "cm"` 

`"Obliczamy długość średnicy:"`

`"d"=2*"r"=2*6,5\ "cm"=13\ "cm"`

 

`"IV kolumna"`

`"Analogicznie jak dla trzeciej kolumny:"`

`2pi"r"=9 pi\ "cm"`        `|:2pi`

`"r"=9/2\ "cm"`

`"r"=4 1/2\ "cm"`

`"d"=2*"r"=2*4,5\ "cm"=9\ "cm"`