Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oblicz długość krawędzi każdego sześcianu o podanej objętości. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz długość krawędzi każdego sześcianu o podanej objętości.

4Zadanie
5Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`"Aby odczytać długości krawędzi sześcianu będziemy sprawdzać w tabeli jakiej liczbie n" `
`"odpowiada dana objętość. Objętości będziemy odczytywać z kolumny n"^3"."`

`"Objętość równa"\1:`
`"n"^3=1, \ "więc" \ "n"=1`   

`"Objętość równa"\0,001:`
`"n"^3=0,001, \ "więc" \ "n"=0,1`  

`"W liczbie"\ 0,001\ "są"\ 3\ "cyfry po przecinku."`
`"Aby liczbę"\ 0,001\ "zapisać jako iloczyn trzech takich samych liczb (sześcian), każda z nich musi mieć" `
`"tyle samo liczb po przecinku i łącznie liczb po przecinku musi być tyle, ile cyfr jest po przecinku w liczbie"\ 0,001"."`
`"Zatem"\ 0,001=0,1*0,1*0,1", bo"\ 1=1*1*1\ "i muszą być"\ 3\ "cyfry po przecinku, czyli każda ma po"\ 1\ "cyfrze po przecinku."`

`"Objętość równa"\ 1331:`
`"n"^3=1331, \ "więc" \ "n"=11` 

`"Objętość równa"\ 0,512:`
`"n"^3=0,512, \ "więc" \ "n"=0,8` 

`"Objętość równa"\ 27/125:`
`"n"^3=27/125, \ "więc" \ "n"=3/5` 

`"Objętość równa"\ 3 3/8:`
`"n"^3=3 3/8=27/8, \ "więc" \ "n"=3/2` 

`"Objętość równa"\ 1 61/64:`
`"n"^3=1 61/64=125/64, \ "więc" \ "n"=5/4` 

 

`"Objętość sześcianu"` `1`  `0,001`  `1331`  `0,512`  `27/125`  `3 3/8` `1 61/64`
`"Długość krawędzi sześcianu"` `1`  `0,1`  `11`  `0,8`  `3/5`  `3/2`  `5/4`  
Odpowiedź:`