Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Uzupełnij brakujące liczby tak, aby były najbliższe wartości pierwiastka. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij brakujące liczby tak, aby były najbliższe wartości pierwiastka.

5Zadanie
6Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`ul(3) < sqrt{15} < ul(4)`

`"Zerknijmy do tabeli."\ 15\ "mieści się pomiędzy"\ 9\ "a"\ 16\ "(w kolumnie n"^2"), co odpowiada n"=3\ "i n"=4"." `
`"Stąd powyższa nierówność."`  

`"Popatrzmy teraz, pomiędzy jakimi liczbami n od"\ 30\ "do"\ 40", n"^2\ "zmienia się z"\ 1400\ "na"\ 1500"." `
`"Dzieje się tak pomiędzy"\ 38\ "a"\ 39"."`
`"Oznacza to, że"\ 3,8^2=14,44\ "a"\ 3,9^2=15,21". Zatem"\ 3,8\ "i"\ 3,9\ "należy wpisać do kolejnej nierówności."`
`ul(3,8) <sqrt{15} < ul(3,9)`   

`"Sprawdzamy teraz jakie liczby należy wspisać w kolejnej nierówności."`
`3,81^2=14,5161`
`3,82^2=14,5924`
`3,83^2=14,6689`
`3,84^2=14,7456`
`3,85^2=14,8225`
`3,86^2=14,8996`
`3,87^2=14,9769`
`3,88^2=15,0544`
`"Zauważmy, że pomiędzy"\ 3,87^2\ "a"\ 3,88^2\ "następuje zmiana z"\ 14\ "na"\ 15"."`
`"Zatem"\ 3,87\ "i"\ 3,88\ "należy wpisać do ostatniej nierówności."`
`ul(3,87) <sqrt{15} < ul(3,88)`