Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oceń prawdziwość każdego zdania 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Na diagramie widać, że najwięcej niskich wyników jest w 2a, dodatkowo w tej klasie są nieliczne wysokie wyniki, więc prawdopodobnie sprawdzian był najtrudniejszy dla uczniów z 2a. Sprawdźmy to jednak, obliczając średnią.

 

Odczytajmy informacje o wynikach klasy 2a:

 • 4 uczniów uzyskało 1 punkt
 • 5 uczniów uzyskało 2 punkty
 • 4 uczniów uzyskało 3 punkty 
 • 3 uczniów uzyskało 6 punktów 
 • 1 uczeń uzyskał 8 punktów
 • 2 uczniów uzyskało 9 punktów
 • 1 uczeń uzyskał 10 punktów

Obliczamy średni wynik w 2a:

`(4*1+5*2+4*3+3*6+1*8+2*9+1*10)/(4+5+4+3+1+2+1)=(4+10+12+18+8+18+10)/20=80/20=4` 

 

 

Odczytajmy informacje o wynikach klasy 2b:

 • 1 uczeń uzyskał 2 punkty
 • 2 uczniów uzyskało 3 pukty
 • 2 uczniów uzyskało 4 punkty
 • 6 uczniów uzyskało 5 punktów
 • 1 uczeń uzyskał 7 punktów
 • 4 uczniów uzyskało 8 punktów
 • 2 uczniów uzyskało 9 punktów
 • 1 uczeń uzyskał 10 punktów 

Obliczamy średni wynik w 2b:

`(1*2+2*3+2*4+6*5+1*7+4*8+2*9+1*10)/(1+2+2+6+1+4+2+1)=(2+6+8+30+7+32+18+10)/19=113/19=5 18/19` 

 

 

Odczytajmy informacje o wynikach klasy 2c: 

 • 1 uczeń uzyskał 3 punkty
 • 3 uczniów uzyskało 4 punkty
 • 1 uczeń uzyskał 5 punktów
 • 4 uczniów uzyskało 6 punktów
 • 5 uczniów uzyskało 8 punktów
 • 4 uczniów uzyskało 9 punktów 
 • 2 uczniów uzyskało 10 punktów

Obliczamy średni wynik w 2c: 

`(1*3+3*4+1*5+4*6+5*8+4*9+2*10)/(1+3+1+4+5+4+2)=(3+12+5+24+40+36+20)/20=140/20=7` 

 

 

`I.\ P` 

`II.\ F` 

`III.\ F` 

`IV.\ F`