Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
W trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka ...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka ...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Odpowiedź:

I. PRAWDA

II. PRAWDA

III. PRAWDA

 

Podpiszmy kąty tak jak na poniższym rysunku:

Oznaczmy:

`/_DBC=alpha` 

`/_BCD=beta` 

W trójkącie ABC, wiemy, że kąt przy wierzchołku C ma miarę 90°. Kąt ABC jest równy kątowi DBC, więc:

`/_ABC=alpha` 

Zostało ustalić jaką miarę ma kąt CAB. Kąt ten ma miarę ß, ponieważ dwa pozostałe kąty mają miarę 90° oraz α. Więc:

`/_CAB=beta` 

W trójkącie ADC wiemy, że kąt ADC jet prosty, a kąt CAD ma miarę ß. Rozumując podobnie jak powyżej kąt DCA musi mieć miarę równą α.

 

I. W trójkącie kąty mają takie same miary (cecha kkk).

II. W trójkącie kąty mają takie same miary (cecha kkk).

III. W trójkącie kąty mają takie same miary (cecha kkk).