Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wskaż poprawne dokończenie ...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż poprawne dokończenie ...

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

Odpowiedź: C

 

Kąt ß oraz kąt 110° są kątami przyległymi. Suma ich miar wynosi 180°.

Podobnie kąt γ oraz kąt 150°.

`beta + 110^o=180^o` 

`beta = 70^o` 

 

`gamma + 150^o=180^o` 

`gamma=30^o` 

 

Suma kątów w trójkącie wynosi 180°.

`alpha + beta + gamma =180^o` 

Kąt α obliczymy odejmując od 180° sumę miar kątów ß i γ.

`alpha = 180^o -(beta + gamma)` 

`alpha = 180^o-(70^o +30^o)` 

`alpha=180^o-100^o` 

`alpha = 80^o`