Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Oceń prawdziwość każdego ...4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń prawdziwość każdego ...

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

I) Odpowiedź:  FAŁSZ

`(x-2y)(-7x+5)=-7x^2+5x+14xy-10y`

 

II) Odpowiedź:  PRAWDA

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia (a-b)²=a²-2ab+b²

`(1/2x-2)^2=(1/2x)^2-2*strike2^1*1/strike2^1x+2^2=(1/4x^2)-2x+4` 

 

III) Odpowiedź:  FAŁSZ

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia (a-b)(a+b)=a²-b²

`(2x-5)(2x+5)=(2x)^2-5^2=4x^2-25`

 

IV) Odpowiedź:  PRAWDA

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia (a+b)²=a²+2ab+b²

`(3x+2)^2=9x^2+2*3x*2+2^2=9x^2+12x+4`